Oliwier Roszczyk, znany jako Bonus RPK, został skazany na pięć i pół roku więzienia za handel narkotykami. Sąd drugiej instancji utrzymał pierwotny wyrok, bazując tylko na zeznaniach “małego świadka koronnego”, które obciążyły Bonusa. Rape mówi, że to jeszcze nie koniec.

Bonus został zatrzymany w lutym 2015 r. we własnym mieszkaniu, w którym nie znaleziono żadnych narkotyków, broni czy innych dowodów. Artysta wyszedł po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tyś zotych.

Do aresztowania doszło na polecenie prokuratury, która przedstawiła mu zarzuty obroty 26 kg marihuany i 250g kokainy. Rzekomy handel narkotykami miał stanowić jego główne źródło utrzymania w latach 2008-2010, czyli 7 lat przed zatrzymaniem. Pisaliśmy o tym tutaj.

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

CannabisNews jako jedni z niewielu przeprowadziliśmy z Bonusem wywiad, który możecie zobaczyć poniżej:

„Zeznania świadków wzajemnie się usupełniają”

Obrońcy Bonusa w apelacji zwracali uwagę na lakoniczność wyroku i brak poparcia w materiale dowodowym.
Główne zarzuty, które tutaj padały, odnosiły się do świadków oskarżenia. Ich zeznania i wyjaśniania są spójne, logiczne, konsekwentne, w wielu miejscach wzajemnie się uzupełniają. Ujawniając organom ścigania swoją przestępczą działalność, zmuszeni byli podać dane osób, z którymi dopuścili się poszczególnych przestępstw – powiedział prokurator Marcin Wielgomas w odpowiedzi na zarzuty obrońców.

Zdaniem sędzi – Trzy osoby w sposób jednolity, dobrze się uzupełniający, opowiedziały o przestępczej działalności oskarżonego – uzasadniała sędzia, zdaniem której świadkowie ci nie mieli motywacji, by pomawiać Bonusa.

– Zdaniem sądu apelacje obrońców nie zasługiwały na uwzględnienie – podkreśliła sędzia. Jak dodała, „akurat w przypadku oskarżonego Roszczyka, w porównaniu do wszystkich pozostałych, występuje wręcz bogactwo dowodów i to dalece ze sobą spójnych oraz przekonujących”.

„Mam dla kogo walczyć i nie pozwolę się zniszczyć”

Bonus nie zgadza się z wyrokiem i twoerdzi, że ten wyrok zniszczy mu życie.
„Świadkowie, którzy mnie pomówili zostali uznani za wiarygodnych, a ci którzy zeznawali na moją korzyść według sądu są niewiarygodni. Reasumując, nawet mimo braku żadnych twardych dowodów, a na podstawie tylko i wyłącznie samych słów skruszonych bandytów, człowiek w tym kraju nie ma żadnych szans na sprawiedliwość”  – napisał raper na swoim profilu na FB.

Artysta będzie wnosić o kasację wyroku w Sądzie Najwyższym.

#muremzabonusem

Artyści i politycy wyrażają swoją solidarność z Bonusem, zwracając uwagę na złą kondycję polskiego wymiaru sprawiedliwości i problem jakim jest insytucja „małego świadka koronnego”.

Sokół i Ten Typ Mes swoje zdanie w mediach społecznościowych:

Sąd podtrzymał wyrok… nie mamy siły na razie pisać o szczegółach… trwa uzasadnianie wyroku…

Opublikowany przez PoprawaPrawa.pl – Inicjatywa ustawodawcza Poniedziałek, 20 maja 2019

Ogłoszono dziś wyrok w sprawie Bonus RPK (Artysta Kombinator).. Niestety, polski wymiar sprawiedliwości skazał 11 osób…

Opublikowany przez Ten Typ Mes Poniedziałek, 20 maja 2019