Ściganie za posiadanie, leczenie przez więzienie

0
prawo narkotykowe
GanjaFarmer

Polska Sieć Polityki Narkotykowej oraz stowarzyszenie osób uzależnionych JUMP’93, powołało Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, który w zeszłym roku opublikował Raport dotyczący stanu polityki narkotykowej w Polsce. Wynika z niego, że wbrew zaleceniom międzynarodowych organizacji, skupiając się głównie na represjach zamiast na profilaktyce i edukacji, polityka ta jest anachroniczna i nieskuteczna.

Policja i prokuratura koncentruje swoje działania głównie na ściganiu konsumentów marihuany, choć z badań wynika jasno, że najwięcej szkód zdrowotnych i społecznych wyrządza używanie alkoholu, tytoniu i cracku. Przed 2011 r. wg obliczeń Instytutu Spraw Publicznych, wydawano na ten cel 80 mln rocznie.

Od momentu ogłoszenia Raportu niewiele się zmieniło. Ściga się przede wszystkim konsumentów, a nie handlarzy narkotyków.

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

 

Źródło: Ewa Siedlecka, Gazeta Wyborcza