Prowadzenie samochodu po marihuanie

0
prowadzenie samochodu po marihuanie
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Prawo powinno w jasny sposób określać, co jest przestępstwem, co wykroczeniem, a co niewinnością. W przypadku kierowców – użytkowników marihuany, takiego jasnego prawa nie ma.

Jak to jest w przypadku kierujących, używających alkohol? Można być :

  1. trzeźwym
  2. popełnić wykroczenie, gdy we krwi kierowcy jest 0,2 promila lub mniej alkoholu

Kodeks Wykroczeń mówi: „ Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł.”

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
  1. popełnić przestępstwo, gdy we krwi kierowcy jest powyżej o,2 promila alkoholu

Kodeks Karny przewiduje karę do 2 lat więzienia za prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub „pod wpływem środka odurzającego”.

I o te właśnie określenia: „po spożyciu” i „pod wpływem” toczy w sejmie walkę Twój Ruch. Tak naprawdę jest to walka o to, czy ktoś będzie ukarany i jak dotkliwie, jeśli jest użytkownikiem marihuany lub haszyszu.

Marihuana pogarsza sprawność prowadzenia pojazdów od 2 do 4 godzin, ale we krwi utrzymuje się jeszcze przez kilka następnych dni. Posłowie Twojego Ruchu wystąpili do sejmu z projektem mającym doprecyzować te dwa pojęcia, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, ale i ochronić kierowców przed niezasłużonymi karami (po drodze jeżdżą także osoby leczące się specyfikami na bazie marihuany).

Posłowie Twojego Ruchu proponują, żeby jako limit dla użytkowników marihuany przyjąć poziom 5ng/ml (odpowiednik 0,2 promila w przypadku alkoholu), przekroczenie którego podlegałoby już Kodeksowi Karnemu, ponieważ stanowi to zagrożenie w ruchu.

Źródło: prawo.gazetaprawna.pl

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja