Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Ścinanie zakrętów, zjeżdżanie na przeciwległe pasy oraz wypadki, a nawet potrącenia pieszych. To tylko niektóre skutki palenia marihuany przed 16 rokiem życia – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z USA.

Wyniki badań opisało amerykańskie czasopismo Drug and Alcohol Dependence. Mało tego, przetestowano też grupę osób, które zaczęły palić marihuanę w dużych ilościach przed ukończeniem 16 lat.

Palący konopie w młodości wsiedli do specjalnego symulatora jazdy samochodem. Jak się okazało, nawet gdy już nie byli na haju ich umiejętności za kierownicą były mówiąc delikatnie bardzo słabe.

Jak wynika z danych CDC – Centrali Kontroli i Prewencji Chorób wchodzącej w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA miliony amerykanów prowadzi pojazdy po konopiach indyjskich.

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

Mowa o osobach, które palą notorycznie marihuanę dla celów rekreacyjnych. Intensywne używanie marihuany zostało zdefiniowane jako codzienne lub prawie codzienne jej stosowanie, co najmniej cztery lub pięć razy w tygodniu – wyjaśnia Staci Gruber, dyrektor programu Marijuana Investigations for Neuroscientific Discovery (MIND) w McLean Hospital – największym badawczym i psychiatrycznym szpitalu Harvard Medical School.

Grupa osób, która wzięła udział w testach na symulatorze pojazdu, po przeprowadzonych badaniach moczu nie była odurzona THC. Pomimo niewielkiej ilości THC w organizmie osoby palące marihuanę przed 16 rokiem życia wykonywały manewry za kółkiem gorzej od tych, którzy przed osiągnięciem dojrzałości jej nie używały.

Przed 16 rokiem życia mózg jest szczególnie wrażliwy na rozwój neurologiczny, nie tylko na konopie indyjskie, ale także na inne narkotyki, alkohol, jak również na choroby i różne obrażenia – tłumaczy Staci Gruber.

Problem nie dotyczy osób dojrzałych

Problem z prowadzeniem pojazdów nie dotyczy osób dojrzałych, używających konopi indyjskich do celów rekreacyjnych, ani też użytkowników marihuany medycznej. – Badania konsekwentnie wykazały, że wczesne używanie substancji psychoaktywnych, w tym używanie konopi indyjskich, skutkuje w przyszłości z gorszą wydajnością poznawczą – potwierdza Mary Kathryn Dahlgren, stypendystka MIND.

Z ankiet przeprowadzone przez National National Survey on Drug Drug and Health wynika, że około 124 miliony Amerykanów w wieku 12 lat lub starszych przynajmniej raz próbowało marihuany, a prawie 28 milionów przyznało się, że używało jej w ciągu ostatniego miesiąca.

Lobby tytoniowe czy alkoholowe?

Nasuwa się pewna refleksja, którą świetnie obrazuje jeden z komentarzy na naszym Facebooku’u:
„Ciekawe jakie byłyby wnioski z analogicznego badania apropos alkoholu, wtedy można by się jakoś do tego odnieść”

Na takim badaniu zapewne nikomu nie zależy, natomiast rosnąca popularność marihuany w USA na pewno szkodzi wielu koncernom tytoniowym i alkoholowym. Naszym zdaniem jest to celująco wykonana robota lobby korporacji sprzedających dwie największe trucizny ludzkości.

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja