ONZ zdecyduje czy marihuana jest niebezpieczna dla zdrowia dopiero w grudniu!

0
Na razie marihuana wciąż jest klasyfikowana jako substancja niebezpieczna dla zdrowia i bezużyteczna. Chociaż już w zeszłym roku miało się odbyć głosowanie nad klasyfikacją konopi to przeniesiono je na marzec tego roku. Podczas obrad 63. Komisji ds. Środków Odurzających w Wiedniu głosowanie się jednak nie odbyło. O klasyfikacji marihuany zdecydować ma dopiero w pod koniec 2020 roku ONZ.
GanjaFarmer
GanjaFarmer
Ganja Farmer
GanjaFarmer

Na razie marihuana wciąż jest klasyfikowana jako substancja niebezpieczna dla zdrowia i bezużyteczna. Chociaż już w zeszłym roku miało się odbyć głosowanie nad klasyfikacją konopi to przeniesiono je na marzec tego roku. Podczas obrad 63. Komisji ds. Środków Odurzających w Wiedniu głosowanie się jednak nie odbyło. O klasyfikacji marihuany zdecydować ma dopiero w pod koniec 2020 roku ONZ.

Podczas 53 Komisji ds. Środków Odurzających spotkali się w Wiedniu reprezentanci krajów członkowskich. Wiedeńska siedziba Narodów Zjednoczonych, gdzie oprócz Biura ds. Narkotyków i Przestępczości znajduje się między innymi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, przez pięć dni zdominowana była przez wydarzenia związane z substancjami psychoaktywnymi i zagrożenie koronawirusem.

To jednak kwestie związane z nowym wirusem w pewien sposób zdominowały obrady w Austrii. Na oficjalnej witrynie ONZ jeszcze przed przeczytaniem listy spotkań i wydarzeń towarzyszących można się zapoznać z instruktażem poprawnego mycia rąk i informacjami, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19. Wszędzie były też ulotki informujące o profilaktyce i higienie związanej z koronawirusem.

Głosowanie przełożone na grudzień

Najważniejszym wydarzeniem pięciodniowej sesji miało być głosowanie nad klasyfikacją marihuany. Organizatorzy zapewniali w komunikacie opublikowanym przed rozpoczęciem wydarzenia, że ryzyko zakażenia na terenie wyspy, gdzie znajduje się siedziba ONZ, zostało uznane za niskie.

Growshop Growbox
Growshop Growbox
Growshop Growbox
Growshop Growbox

Nie przekonało to jednak wielu uczestników, którzy mieli się pojawić na wydarzeniu. Pierwszy raz od lat na głównej sali obrad w czasie uroczystego otwarcia z łatwością można było znaleźć puste miejsca. Niektóre organizacje pozarządowe zaleciły swoim pracownikom powstrzymanie się od podróży i zachęcały do śledzenia przebiegu spotkań w Wiedniu za pośrednictwem relacji internetowych.

Do głosowania na ostatnim posiedzeniu komisji nie doszło. Zostało przełożone na grudzień 2020 roku. Powód był ten sam co roki temu. Mansoor Ahmad Khan, przewodniczący Komisji, napisał w krótkim oświadczeniu:

Mając na uwadze złożoność problemu i chcąc uzyskać pełną jasność w kwestii implikacji, konsekwencji i uzasadnienia rekomendacji ze strony Światowej Organizacji Zdrowia, Komisja zdecydowała, że głosowanie odbędzie się w grudniu 2020 roku, co pozwoli zachować spójność międzynarodowego systemu klasyfikacji [substancji psychoaktywnych]”.

Światowa Organizacja Zdrowia chce zmian w sprawie konopi

Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała oświadczenie w sprawie regulacji konopi. WHO stwierdziła, że mając na uwadze współczesną wiedzą naukową, należy dokonać zmiany klasyfikacji prawnej konopi. Zgodnie z wciąż obowiązującymi zapisami konwencji międzynarodowych traktowane są one jako substancje wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia i niemające żadnego zastosowania w medycynie.

Światowa Organizacja Zdrowia wciąż uważa, że konopie należy regulować, ale uznaje jednocześnie ich wartości terapeutyczne. Zmiana klasyfikacji ma na celu przede wszystkim ułatwienie prowadzenia badań naukowych nad tymi roślinami.

Źródło: https://krytykapolityczna.pl

nasiona marihuany outdoor - Sklep
nasiona marihuany outdoor - Sklep
nasiona marihuany outdoor - Sklep
nasiona marihuany outdoor - Sklep