Okres kwitnienia (ang. Flowering Time)

0
GanjaFarmer
GanjaFarmer
GanjaFarmer
GanjaFarmer

Okres kwitnienia (ang. Flowering Time) to czas, jaki potrzebuje roślina, aby wydać dojrzałe kwiaty. Czas kwitnienia konopi zależy od długości codziennego wystawienia na światło (wyjątkiem jest tu Cannabis ruderalis, które kwitnie samoistnie) Czas kwitnienia podawany przy poszczególnych odmianach jest szacunkową średnią roślin hodowanych w optymalnych warunkach. Poszczególne okresy kwitnienia mogą różnić się i decyzja o zbiorach powinna być oparta na wiedzy i doświadczeniu hodowcy.

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox