Helsińska Fundacja Praw Człowieka rekomenduje marihuanę, jako lek do walki z bólem

0
Helsinki za marihuana medyczna
Nasiona Marihuany Outdoor
Nasiona Marihuany Outdoor
Nasiona Marihuany Outdoor
Nasiona Marihuany Outdoor

Fundacja w dokumencie Analizy i Rekomendacje nr 8/2015 zwraca się do ustawodawcy o uregulowania legalnego dostępu obywateli Polski do marihuany medycznej. Swoją rekomendację opiera na:

1. Postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.03.2015r., w którym zwrócono ustawodawcy uwagę na konieczność uregulowania niespójnego prawa stosowania marihuany
2. Art. 68, ustęp 1 Konstytucji RP, nakładającego na państwo obowiązek zapewnienia prawa do ochrony zdrowia swoich obywateli
3. Art.12 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, gwarantującego prawo do ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego
4. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, gwarantujących zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

HFPC w ciągu ostatnich dwóch lat wielokrotnie zwracała się do Ministerstwa Zdrowia w sprawie konieczności poprawy dostępu do skutecznej terapii przeciwbólowej, co poskutkowało rozesłaniem cyklu listów przez Ministerstwo do podległych urzędników wojewódzkich. Fundacja uznała, że konieczne jest dodatkowo skuteczne nadzorowanie wykonania zawartych w listach zaleceń.

Growshop Growbox
Growshop Growbox
Growshop Growbox
Growshop Growbox

Problem nieskutecznego leczenia bólu nie występuje jedynie w Polsce. Składa się na niego wiele przyczyn. Najważniejsze z nich, to:

• wadliwe regulacje prawne
• niechęć lekarzy do stosowania leków opioidowych
• brak wiedzy
• zbyt wysokie ceny leków
• problemy z zaopatrzeniem w nie szpitali i aptek

Podoba ci się? Polub nas

W 2013r na forum ONZ w Raporcie Specjalnym ds. Tortur Juan E. Mendeza zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu, że pozbawienie cierpiącego pacjenta pomocy, to coś więcej, niż naruszenie prawa do zdrowia. Sytuacja taka może być zaklasyfikowana, jako tortura i nieludzkie traktowanie. Takie ujęcie sprawy nadaje znacznie większą rangę zjawisku, a co za tym idzie i większą możliwość dochodzenia zadośćuczynienie wobec winnych tego zaniedbania. Nie każdy przypadek, kiedy pacjent cierpi będzie można podciągnąć pod takie prawne zarzuty. Żeby tak się stało muszą być spełnione pewne warunki:

• wystąpienie dotkliwego bólu, którego organy państwa są świadome (lub powinny być)
• nie podjęcie wszystkich kroków w leczeniu, aby chronić integralność psychiczną i fizyczną pacjenta

HFPC domaga się od ustawodawcy takich zmian w przepisach, które umożliwiłyby skuteczne leczenie bólu u wszystkich pacjentów. Wskazuje na następujące przeszkody prawne w tym zakresie:

1. Art.4 ustawy (z 5.07.1996r.) o zawodach lekarza i dentysty zobowiązuje lekarzy do wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Zgodnie z tym marihuana powinna być wykorzystywana, jako produkt medyczny.
2. Art. 20, ust. 2 ustawy z 6. 11. 2008r. odnosi się do łagodzenia bólu u osób w stanie terminalnym, nie wspomina jednak o innych pacjentach doświadczających dotkliwego bólu.
3. Pacjent może w Polsce leczyć się przywiezionymi z zagranicy środkami odurzającymi, jeśli ma zaświadczenie wydane przez właściwe władze kraju, gdzie przebywał, że są one niezbędne do leczenia medycznego. Nie może natomiast nabyć w ich w swoim własnym kraju.

Niespójne i krzywdzące dla polskich obywateli prawo, wymaga szybkiego uregulowania przez ustawodawcę, z korzyścią dla osób chorych i cierpiących.

Wraz z HFPC czekamy na reakcję ustawodawcy.

Źródło: www.hfhr.pl

Susz CBD - Sklep
Susz CBD - Sklep
Susz CBD - Sklep
Susz CBD - Sklep